Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
18 postów 1322 komentarze

Diabeł tkwi w szczegółach

Pedant - Obraźliwe lub zakłócające komentarze mogą być usunięte dla utrzymania poziomu. Autorzy takich wpisów są zachęcani do ponownego poprawionego wpisu. Proszę o merytoryczne i zwięzłe komentarze na temat. Zastrzeżenia i pytania wysyłajcie poczt

Krótka historia Świadków Jehowy i ich specyficzna doktryna

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Proszę wyrażać się w miarę zwięźle, bez wklejania długich cytatów (ani obrazków nie na temat) Na połączonych zdjęciach Russell, Rutheford i Knorr

Ich religia została ustanowiona i rozwinięta w atmosferze rozpowszechnionego buntu wobec
tradycyjnego kalwinizmu. Trzeba pamietać, że założyciel ich
ruchu Charles Taze Russell (1852 -- 1916) wyrósł w kulturze
ewangelicko reformowanej - dominującego wyznania w Stanach
Zjednoczonych  co najmniej do końca XIX wieku.

===
Definicja dogmatyczna ścisłego kalwinizmu,
bardzo logiczna i spójna.

TULIP

T -- całkowita deprawacja (total depravity)
Człowiek jest totalnie zdeprawowany, w całej swojej
naturze, woli i rozumie, tak więc nie może w żaden sposób przyczynić
się do swego zbawienia.

U -- bezwarunkowe wybranie (unconditional election)
Niczym nie zasłużone, całkowicie bezwarunkowe wybranie do zbawienia

L -- ograniczone odkupienie (limited atonement)
Chrystus umarł za grzechy tylko wybranych

I -- nieodparta łaska (irresistible grace)
Ktokolwiek został wybrany przez Boga i przez Niego usprawiedliwiony, nie może
tego odrzucić

P -- wytrwałość świętych (perseverance of the saints )
raz wybrani, nie mogą tego stracić

(Odrzuceni czyli potępieni będą cierpieć wieczne męki piekielne
za swoją deprawację)
===

Russell, z domu ortodoksyjny kalwinista, był udręczony tą surową doktryną
Gdy zetknął się z Adwentystami Dnia Siódmego, żarliwymi milenarystami
(co oczekiwali rychłego nastania tysiącletniego panowania Chrystusa
na ziemi, kalkulując raz za razem nowe daty), poczuł się wyzwolony
przejmując od nich następujące nauki:

1. dusza ludzka nie jest nieśmiertelna, najpierw człowiek po śmierci
zapada w głeboki nieświadomy sen aby zostać obudzony na Sąd
Ostateczny. Wierni dostaną w darze wieczny żywot, zaś grzesznicy i niewierni
przestaną istnieć

2. wierni powinni głosić swoją wiarę od drzwi do drzwi i przy każdej
okazji, dając wszystkim szansę na nawrócenie, kierując się troską
o swoich bliźnich

Póżniej w niezgodzie z Adwentystami sformułował następujące nauki:

3. Tylko Bóg Ojciec jest niestworzonym Bogiem.

4 Chrystus jest stworzonym bytem, pierwszym ze stworzenia,
duchowo jest Archaniołem Michałem, i człowiekiem tylko
od urodzenia do śmierci  - zmartwychwstał duchem ale nie ciałem.

5. Duch Święty jest siłą, przejawem mocy Bożej, a nie osobą.
Nie posiada ani własnej egzystencji, ani Boskiej wspólnej z Ojcem.

===

Po śmierci Russella,nastąpił rozłam - przewodnictwo nad częscią jego uczniów objął
Joseph Franklin Rutherford, w roku 1917, nadając im nazwę "Świadków Jehowy". (aby ich odróżnić od pozostałych "Badaczy Pisma Świętego").

Wprowadził on odgórną  zcentralizowaną organizację określoną jako "rząd teokratyczny" oraz opracował  metody i zasady działalności misyjnej.  Wprowadził też szereg zasad jak odrzucenie  obchodzenia urodzin  czy świąt.


Następcą Rutheforda został Nathan Homer Knorr w 1942.
Za jego przywództwa została wydana nowa obowiązująca wersja Pisma
Świętego - "Tłumaczenie Nowego Świata". Także za jego przywództwa odrzucono
dokonywania transfuzji krwi.

 Natępni przywódcy to Frederick William Franz, Milton George Henschel i Don A. Adams.

Obecnie prezesem jest Robert Ciranko, o którym jest mało wiadomo.

===

DEBATY ZE ŚWIADKAMI JEHOWY

 

ŚW są szkoleni w tzw. "teokratycznej strategii wojennej" czyli sztuce dyskusji.

 

Np. aby załagodzić różnicę doktrynalną mogą twierdzić, że chociaż nie uznają,

że Duch Święty jest Bogiem, to zgadzają się, że Syn Boży jest Bogiem.

Osoba niewtajemniczona może uznać, że wyznają chociaż jakąś Święto Diadę.

Jednak wcale tak nie jest, "boskość" Syna Bożego rozumieją całkiem inaczej.

Otóż uważają Syna Bożego za pierwszą STWORZONĄ istotęł, jak to nazywają

"początkiem stworzenia", w znaczeniu bycia początkową częścia stworzenia.

Boskość Syna, jeśli dobrze rozumiem, ma się wg. nich sprowadzać do

obecności Boga Ojca.

 

Tutaj podam przykład interesującej wymiany na Neon24:

==

napisał wcześniej:

"W Niebie jest Bóg Ojciec oraz Bóg Syn i niezliczone mnóstwo Aniołów!"

Dla mnie Pan Jezus jest Bożym Synem i Potężnym Bogiem a Archanioł Michał jest "jednym z przedniejszych Aniołów". [zwróćcie uwagę, że chociaż wspomina Archanioła Michała to nie rozwija tego szerzej.]

 ==

Ja napisałem:
„Syn Boży jest Bogiem i prazasadą wszelkiego stworzenia, przed wszelkim stworzeniem. W tym właśnie sensie "jest początkiem STWORZENIA BOŻEGO" ale NIE ZNACZY, ŻE JEST SAM STWORZONY”.

 

odpowiedział:

Gdyby tak było, to nie zostałby tutaj użyty wyraz „stworzenia” lecz przykładowo „istnienia”.

W tym samym znaczeniu mówi o Panu Jezusie Apostoł Paweł w Liście do Kolosan nazywając Zbawiciela Pierworodnym wszelkiego STWORZENIA! (1/15).

Jednak ktoś zadałby pytanie: Skoro Syn Boży nie został stworzony, czyli nie został powołany do istnienia Słowem Boga Ojca, to czy Syn Boży ze Swoim Tatą mają wspólne istnienie „od zawsze”?

Na podstawie kilku wersetów dojść można do wniosku, że tylko Bóg Ojciec istnieje „od zawsze”.

[Patrz na wyjaśnienie tego i innych ustępów w specjalnej sekcji]

==

@Herkules 03:42:11
"Ktory z komentujach powyzej jest Swiadkiem Jehowy?"

Każdy co wyznaje nauki Russella i Rutherforda. (chyba że należy do Badaczy Pisma Swiętego, małej grupy co nie zaakceptowała tego drugiego)


Co jest dla mnie nowe, z czegoe nie zdawałem sobie sprawy, że stosują ketman i takiję w celach misyjnych i nie mają oporów w udawania kogo innego.

https://gloria.tv/article/6ruhuV9nkyN4B22UjozqkfZB6


Co znalazłem:

„Skoro niechrześcijańskie ‘wilki’ wydają ‘owcom’ wojnę i chcą ‘walczyć w rzeczywistości przeciw Bogu’, jest słuszne, żeby niewinne ‘owce’ w interesie działa Bożego zastosowały przeciw ‘wilkom’ fortel wojenny. Nikt, przeciw komu ta strategia będzie stosowana, nie zostanie przez to w sposób niesprawiedliwy skrzywdzony, podczas gdy ‘owce’ zyskają ochronę (...) Jezus nie radził, że w ten sposób powinno się postępować wśród członków zboru ludu Jehowy, gdyż ci wszyscy są owcami (...) Ponieważ nie ma konieczności przechytrzania naszych braci, którzy są jak owce, ani stosowania względem ich fortelów wojennych, aby ich wyprowadzić w pole, tedy nie potrzebujemy używać udawania dla zakrycia właściwego postępowania” (Strażnica Nr 18, 1956 s. 12-13);

„Gdy wcielamy w czyn wskazówki naszego Króla co do kazania w polu, chcemy też stosować się do jego rady, żebyśmy byli wśród wilków ‘ostrożni jak węże i niewinni jak gołębie’. (...) Chcemy rozmawiać z nimi w prawdzie ku ich zbudowaniu i ochronie, i nigdy nie wydamy ich w paszczę wilków. Jako owce wśród wilków chcemy pod pieczą Wielkiego Pasterza nadal kazać Słowo, aż wszystkie wilki ulegną zagładzie...” (Strażnica Nr 18, 1956 s. 15-16);

„Wprawdzie złośliwe kłamstwo jest w Biblii stanowczo potępione, ale to nie znaczy, jakoby człowiek miał obowiązek wyjawić prawdziwą informację ludziom, którzy nie są upoważnieni do jej otrzymania” (Przebudźcie się! Nr 10, 2001 s. 31)

 

USTĘPY Z PISMA ŚWIĘGO UŻYWANE CZĘSTO PRZEZ ŚJ

1.
On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.
Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. (do Kolosan 1:15-16).
 
ŚJ powołują się na słowo "pierworodny" aby wykazać, że Syn Boży jest pierwszą i stworzoną częścią Stworzenia. Jednak słowo pierworodny po grecku - prototokos" ma różne znaczenia, także dziedzica, pana, twórcę, rodziciela itd ...
 
Analogiczny słowem jest Theotokos" - znane po polsku jako Bogurodzica. Analogicznie można rozumieć "proto-tokos" jako "prarodzic" - przez którego świat się urodził. Pokrewne słowo to "prototyp".
 
2.
Inny przykład, aby wybronić tezę on zaśnięciu zmarłych i anihilacji niezbawionych ŚJ dokonują następującej operacji na wersecie
"Zaś Jezus mu powiedział: Zaprawdę powiadam ci dziś będziesz ze mną w Raju" (Łk. 23:43":
 
Po prostu wstawiają przecinek!
"Zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w Raju"
 
[omówienie innych ustępów jeszcze się pojawi]

KOMENTARZE

 • Autor
  Rzeczowa notka
 • @roux 07:46:17
  "Badajcie co jest miłe Panu" (Ef 5:10 BT)
 • @
  A jaki jest ich stosunek do Narodu i symboliki narodowej?
 • @Arjanek 13:26:55
  Oddawanie czci fladze lub narodowi, obchodzenie świąt narodowych odbierają jako bałwochwalstwo.

  Odmawiają też służby wojskowej co np. było powodem, że w czasie drugiej wojny światowej zapełniali więzienia po obu stronach.

  Nawiasem mówiąc, jeśli by taką postawę miała większość ludzi, toczenie wojen stało by się niemożliwe. Ale to oczywiscie utopia.
 • @Arjanek 16:53:30
  "To ciekawe...może jakiś przykład żydowskich ŚJ...jakiś link?"

  Jest pełno na Google. Proszę nie trollować.
 • @57KerenOr 14:08:28
  "GDYBYŚ ZACHOWYWAŁ SIĘ JAK PEDANT I BYŚ DOKŁADNIE BADAŁ SPRAWY, to doszedłbyś spokojnie do wniosku, że nie jestem Świadkiem... ani ze Świadkami...chodzącymi od domu do domu"

  To jak wyjaśnić, że głosi Pan doktrynę Świadków Jehowy? Należy Pan może do Badaczy Pisma Świętego (innego odłamu russelitów) ?

  P.S.
  Bez obrazków nie na temat, jak jest wyraźnie napisane w nagłówku. Muszę wyciąć, OK?
 • Z racji ciężkich doświadczeń życiowych.
  Mam styk co i rusz z przejawami autentycznej chrześcijańskiej transcendencji i z czymś co nieudolnie nazywamy "świętych obcowaniem".
  Samo Słowo jakkolwiek nie było by słuszne gdy zamyka się w okładki nawet najpiękniejszej Księgi, nigdy nie ożyje.
  Tylko czyn, praktyka i nieuchronna wtedy walka ze Złym pokazują Prawdę.
  Inaczej najpiękniejsze ustępy z Pisma pozostają tylko modulacją częstotliwości.
  A debaty ze Świadkami służą tylko Przeciwnikowi.
  Mam znajomą, byłą członkinię ich ruchu.
  Obecnie po wieloletniej pracy z niemieckimi seniorami dostrzegła pustkę ich praktyk i bałwochwalczego kultu samej Biblii.
  Czyny wynikające z codziennych praktyk Miłosierdzia sprowadziły ją z powrotem na łono Kościoła Rzymskokatolickiego.
 • @brian 15:27:20
  "Mam styk co i rusz z przejawami autentycznej chrześcijańskiej transcendencji i z czymś co nieudolnie nazywamy "świętych obcowaniem".
  Samo Słowo jakkolwiek nie było by słuszne gdy zamyka się w okładki nawet najpiękniejszej Księgi, nigdy nie ożyje."

  Dziękuję.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31